Mufti, M. and M. Agung, P. A. (2014) “HUBUNGAN ANTARA SUDUT PEMAKUAN DAN BEBAN TEKAN AKSIAL SEJAJAR SERAT PADA SAMBUNGAN BERHIMPIT PAPAN KAYU”, Jurnal Poli-Teknologi, 12(1). doi: 10.32722/pt.v12i1.587.