Yulianto, R., Sukardi, Faqihudin, Meika Syahbana Rusli, & Mustofa K., D. (2022). MESIN PENGERING GABAH MODEL BAK MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR LPG. Jurnal Poli-Teknologi, 21(3), 124–128. https://doi.org/10.32722/pt.v21i3.5081