[1]
F. Mujayyin, D. A. Gunarso, and N. D. Mukhsinin, “Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC”, J.Mek.Ter., vol. 1, no. 2, pp. 133–141, Nov. 2020.