Mujayyin, F., Gunarso, D. A. and Mukhsinin, N. D. (2020) “Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC”, Jurnal Mekanik Terapan, 1(2), pp. 133–141. doi: 10.32722/jmt.v1i2.3360.