Mujayyin, F., Gunarso, D. A., & Mukhsinin, N. D. (2020). Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC. Jurnal Mekanik Terapan, 1(2), 133–141. https://doi.org/10.32722/jmt.v1i2.3360