(1)
Mujayyin, F.; Gunarso, D. A.; Mukhsinin, N. D. Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) Dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC. J.Mek.Ter. 2020, 1, 133-141.