[1]
Mujayyin, F., Gunarso, D.A. and Mukhsinin, N.D. 2020. Analisis Keandalan Teknologi Pengolah Sampah TPA Menjadi Bahan Bakar Refuse Derived Fuels (RDF) dengan Pendekatan Six Sigma DMAIC. Jurnal Mekanik Terapan. 1, 2 (Nov. 2020), 133–141. DOI:https://doi.org/10.32722/jmt.v1i2.3360.