Dewi, Yusthika Prasetya Probo, Politeknik Negeri Jakarta