Hasanah, Afriyanti, Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Ahmad Yani, Batam Center, Batam 29461